در تماس باشید

با من تماس بگیرید احساس راحتی کنید. ما همیشه برای گفتگو در مورد پروژه ها ، ایده های خلاقانه یا فرصت هایی که بخشی از دیدگاه های شما هستند بحث خواهیم کرد

به منظور حمایت از امکانات صنعتگر و میراث محلی به طور کلی ، موزه های تاریخ مفتخر به نمایندگی از پتو هنرمند - نتیجه نهایی همکاری اولیه هنرمندان گالری می شوند.

آدرس :

خیابان 2270
میدان ولیعصر

قسمتی از موزه

همکاران و حامیان ما

Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image
Awesome Image